#

Jsme společnost orientující se na výrobu a prodej nápojů a potravin v segmentu zdravé výživy, která patří mezi úspěšné společnosti na trhu v ČR.

Na celém světě nyní žije 1,3 miliardy obézních lidí, jen v Evropě má více jak 20% dětí nadváhu či dokonce obezitu a tento počet výrazně stoupá i u nás.

Chceme měnit stravovací návyky tím, že:
• Neustále inovujeme vždy s cílem zlepšit zdravotní přínosy našich výrobků
• Poskytujeme vždy nadstandardní služby našim zákazníkům v oblastí moderní výživy a stravování
• Vzděláváme různé zájmové skupiny v oblasti moderní výživy
• Podnikáme společensky zodpovědným a udržitelným způsobem; dodržujeme nejpřísnější výrobní standardy v oblasti kvality potravin a nápojů
• Naše společnost se zavázala věnovat každoročně část svého zisku na různé charitativní a vzdělávací projekty v České republice, které souvisí s dětmi